Injektering - Försegling

Vi utför injektering och är specialiserade inom området samt har många års erfarenheter.Vi injekterar med


 • Polyuretan
 • Epoxi
 • Cement • Sprickor, vattenförande/torra
 • Golv/vägg/takvinklar som läcker
 • Gjutskarvar
 • Dilatationsskarvar
 • Rörgenomföringar
 • Rör som behöver tätas/pluggas
 • Hissgropar
 • Brunnar
 • Dammar
 • Spont

Kontakta oss gärna för mer information och frågor.